Pracuj w Polsce
10/05/2016
robotnik nad planami
Koordynacja projektów
09/06/2019
Show all

Legalizacja pobytu

Chcesz pracować w Polsce? Pracuj legalnie!

Aby legalnie pracować w Polsce,  cudzoziemiec powinien posiadać jeden z poniższych dokumentów

  1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy . Ważne! Na podstawie takiego dokumentu można pracować przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy    i umożliwia on prace tylko obywatelom Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Białorusi i Armenii.

2 Zezwolenie na prace TYPU A, czyli tak zwane  zezwolenie Wojewody. Ten dokument może być wydany maksymalnie na 3 lata, ale uzyskanie takiego dokumentu jest dosyć skomplikowane dla pracodawcy i zajmuje od 2 do 3 mies.

3 Zezwolenie na prace sezonową, wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i dotyczy takich sektorów, jak : rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002348

4 Zezwolenie na pobyt czasowy i prace, czyli tak zwana Karta Pobytu, to dokument, który umożliwia legalne zamieszkanie i podjęcie pracy bez posiadania powyższych dokumentów. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia na pobyt i pracę może być jednak krótszy. Zazwyczaj okres, na który wydawane jest  zezwolenie na pobyt i pracę zależy od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. Na przykład, w przypadku, gdy cudzoziemiec ma podpisaną umowę z pracodawcą na okres 2 lat, to w takim wypadku zezwolenie na pobyt i pracę będzie również wydane na nie więcej niż 2 lata.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

  1. posiadasz zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

       2)posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

       4)posiadasz Karte Polaka

       5) jesteś studentem  studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy 

        6)studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;

        7)absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;

Jakie ponosisz ryzyko, pracując  na czarno­

  1. Deportacja, zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia z zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na okres od 1 do 3 lat. Dodatkowo będziesz musiał zapłaćic kare grzywny nie niszą niż 1000 zł.
  2. Nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego ZUS, a koszty leczenia w Polsce są bardzo wysokie
  3. Nie posiadasz umowy o pace, lub umowy zlecenie, czyli możesz zostać oszukany przez pracodawcę, nie dostać wynagrodzenie.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *