Dział legalizacji

Działania Działu Legalizacji grupy Concordia skupiają się przede wszystkim na kompleksowym wsparciu pracowników cudzoziemskich.

Pracownicy/zleceniobiorcy nawiązujący współpracę z grupą Concordia już na samym początku współpracy mają zapewnioną usługę Legalizacyjną, która świadczona jest przez Dział Legalizacji na każdym etapie procesu, aż do czasu zakończenia współpracy. Przekrojowość naszych działań pozwala na zapewnienie legalnego pobytu i zatrudnienia naszym pracownikom/zleceniobiorcom przez cały okres współpracy z Concordia Group.

Zakres ww. wsparcia dotyczy przede wszystkim szybkiego i terminowego uzyskiwania niezbędnych dokumentów oraz spełniania wymogów, które gwarantują naszym pracownikom/zleceniobiorcom komfort

Mottem naszego działu jest: Legalność pobytu i pracy naszych pracowników wartością nadrzędną. W istocie – gwarancja legalności pobytu oraz zatrudnienia naszych pracowników/zleceniobiorców jest najważniejsza – wpływa to bezpośrednio na wizerunek naszej grupy a także, przede wszystkim na komfort naszych pracowników/zleceniobiorców.